Image Mensen die als volwassenen doof zijn geworden, kunnen nog jarenlang begrijpelijk spreken. En dat is opvallend. Ze kunnen immers niethoren wat ze zeggen.Neurowetenschapper David Ostry van de McGill Universiteit van Montreal in Canada zoekt de verklaring daarvoor in het motorische geheugen. Deze plek in de hersenen slaat informatie op over spierbewegingen en voert ze ook probleemloos weer uit wanneer dat nodig is. Vaak zonder dat je er bewust bij stil staat. Lopen doe je bijvoorbeeld vanuit het motorisch geheugen.
Voor spreken geldt volgens Ostry hetzelfde.

Na een leven lang te hebben gepraat, zijn de spierbewegingen van de mond opgeslagen in het motorisch geheugen. De hersenen weten dus eigenlijk hoe de mond precies moet staan wanneer een bepaald woord wordt uitgesproken. Om deze theorie te testen bedacht Ostry een experiment met vijf doven die een soort robotarm om hun kaken gemonteerd kregen.
Hij liet ze  woorden nazeggen die op een beeldscherm verschenen, maar elke keer tijdens het uitspreken duwde de robotarm de kaak van de doven een paar millimeter opzij. Direct was te zien dat de mond zichzelf corrigeerde of compenseerde voor de goede stand. De doven zelf waren zich nergens iets van bewust. Ostry denkt dat motorische spraaktraining een belangrijk hulpmiddel kan zijn bij stottertherapie en andere spraakproblemen.

bron: Nature Neuroscience/ Het-Sein - DovenTV