Image Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden opent dinsdagmiddag 10 maart op de Uithof het nieuwe gebouw van de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht. Na de formele opening van het gebouw maakt de Prinses kennis met diverse onderdelen van de faculteit. De opening van de nieuwbouw van de Faculteit Educatie staat in het teken van diversiteit. Hierbij gaat het om diversiteit in activiteiten, cultuur, doelgroepen en werkvelden. Tijdens de dag zullen studenten van verschillende opleidingen een hoofdrol spelen. Zo geven studenten en medewerkers van de opleiding basisonderwijs een presentatie over drama en muziek en studenten van de opleiding Tolk Nederlandse Gebarentaal verzorgen een workshop gebarentaal.

De Faculteit Educatie is een grote opleider van leraren in Nederland en werkt hiervoor samen met honderden scholen in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Zo\'n 8000 studenten volgen bachelor- en masteronderwijs bij de Faculteit Educatie. Daarnaast verricht de faculteit toegepast onderzoek samen met het onderwijsveld.

Bron: koninklijkhuis.nl - DovenNieuws.eu