Image Naar goede praktijken voor het leesonderwijs. Het is een mijlpaal dat kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het leren lezen van dove en slechthorende kinderen in de vorm van een rapport in het Nederlands beschikbaar komt voor de onderwijspraktijk. Loes Wauters, Annet de Klerk, Annelies van der Eijk, Harry Knoors. Rapport Viataal, augustus 2008. Het rapport bevat tevens

didactische handreikingen voor leerkrachten. Het kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het evidence based werken binnen het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen en aan het verhogen van de leeropbrengsten op het gebied van lezen.

Het rapport is tot stand gekomen als onderdeel van het innovatieproject lezen binnen twee scholen van de Sector Onderwijs van Viataal, Viataal Talent en Viataal Dr. Bosschool. Er is samengewerkt met medewerkers van Pontem, de Radboud Universiteit Nijmegen en het kennisteam Doof/Slechthorend van Viataal. Ook medewerkers van de Koninklijke Effatha Guyot Groep, de Koninklijke Auris Groep en de Prof. Huizingschool hebben een bijdrage geleverd. 

Behalve dit rapport komt in 2009 een Dvd beschikbaar waarop goede onderwijspraktijken geïllustreerd worden aan de hand van videobeelden van leeslessen. Dit rapport vormt de wetenschappelijke onderbouwing van deze praktijken.  

Via de website www.viataal.nl is het rapport te downloaden.

Bron: doof.nl