Image Onderzoekers van de Vicoria Universiteit in Australie hebben ontdekt dat rookmelders beter een lager geluid kunnen afgeven. Zo kunnen volgens de onderzoekers met de melders meer levens worden gered. Van het normaliter gebruikte hoogfrequente geluid werd slechts 44% van de proefpersonen wakker, terwijl maar liefst 92% wakker werd van het laag frequente geluid. Rookmelders produceren meestal een hoogfrequent geluid en dat

voldoet prima wanneer mensen wakker zijn. Echter veel mensen horen dit hoogfrequente geluid niet wanneer ze slapen.

De onderzoekers laten in hun onderzoek zien dat geluiden met een frequentie tusen de 400 en 520Hz het meest effectief zijn. Dit geld helemaal voor slechthorenden die juist in de hoge frequenties niet meer goed horen.

De onderzoekers geven de voorkeur aan een blokgolfvormig laag frequent geluid. Immers blokgolven zijn samengesteld uit meerdere frequenties en hierdoor wordt het slakkenhuis op meerdere plaatsen tegelijkertijd geactiveerd.

Rookmelders kunnen dus beter een toontje lager zingen.

Bron: Hoorzaken