Image Squash Bond Nederland (SBN) sluit als 1e sportbond een overeenkomst met de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB). Door de in de overeenkomst gemaakte afspraken neemt SBN alle individuele squashspelers met een auditieve beperking op in de organisatie. Squash is de 1e van de vijftien sporten, die onder de vlag van de KNDSB beoefend worden, welke met een dergelijke overeenkomst de KNDSB

ondersteunt. Dove en slechthorende squashers die lid zijn van SBN en zich als zodanig willen laten registreren worden na registratie ook lid van de KNDSB.

Er komt een commissie voor doven en slechthorenden binnen SBN voor hun activiteiten die via SBN website en nieuwsbrief bekend gemaakt worden.

SBN voert de ledenadministratie en draagt zorg voor een technisch programma met behulp van de nieuwe Doven Squash Commissie bestaande uit de bestuursleden van de KNDSB.
Eenmaal per jaar wordt het NK voor Dove en Slechthorende georganiseerd, daarnaast wordt een volledige integratie van de dove en slechthorende sporter met de valide sport nagestreefd.

Bron: DovenNieuws.eu