Image Oudervereniging FOSS juicht het initiatief toe voor het platform “Broers en zussen in de spotlights”. Onder naam "Broers en zussen in de spotlights" beginnen gezamenlijke ouderorganisaties een initiatief om voor broers en zussen van kinderen met een handicap of beperking activiteiten te ontplooien. “Brusjes” (broers en zusjes)blijken veel steun aan elkaar te hebben. Hierbij maakt het eigenlijk niet zoveel uit om welke
handicap of beperking het gaat. De bijzondere situatie van broers en zussen van kinderen met een handicap of ziekte is een onderbelicht thema in Nederland. En daardoor kunnen zij in de knel raken. Met het project 'Broers en Zussen in de Spotlights'  wil De Rudolphstichting uit De Glind meer aandacht vragen voor deze gewone kinderen in een bijzondere situatie. U kunt hier brochure downloaden die deze stichting gemaakt heeft.

Voor meer informatie over de broers en zussen kunt u ook terecht op www.brusjes.nl en www.broerofzus.nl.

De FOSS onderschrijft het belang van dit initiatief en heeft ook actieve participatie toegezegd.

Bron: NVVS / DovenTV