Image Slechthorenden blijken veel baat te hebben bij het gebruik van een automatisch algemeen spraakherkenningsysteem, ook als dat systeem niet foutloos is. Spraakherkenning is een techniek waarbij spraak automatisch omgezet wordt in tekst. Ook wanneer de ondersteunde visuele tekst deels incorrect en enigszins vertraagd wordt weergegeven blijkt dat slechthorende beter begrijpen wat er gezegd wordt. Adriana Zekveld deed als eerste

systematisch onderzoek naar het gebruik van een algemeen spraakherkenningsysteem. Zij promoveert op dinsdag 9 december 2008 aan VU medisch centrum, te Amsterdam.

Als je belt kun je geen gebruik maken van visuele cues om de spraak beter te verstaan. Je ziet niet welke gebaren je gesprekspartner maakt of hoe hij erbij kijkt. Ook liplezen is ongemogelijk door de telefoon. Voor slechthorenden is telefoneren dan ook een hele opgave.

Zekveld onderzocht of het verstaan van spraak ook verbetert wanneer de ondersteunende tekst deels incorrect is en enigszins vertraagd wordt weergegeven. Uit het onderzoek onder 240 mensen (zowel normaal als slechthorenden) blijkt dat het presenteren van de tekst het verstaan van de spraak verbetert. Opvallend is dat de proefpersonen vooraf niet getraind waren in het gebruik van een spraakherkenningssysteem en ook de fouten in de tekst niet kenden.

Verder blijkt uit het onderzoek, dat ondanks de verbetering van het verstaan van spraak, de proefpersonen het moeilijk vinden om tegelijk op de spraak te letten en de deels incorrecte tekst te lezen. Zekveld geeft aan dat voor een grootschalige succesvolle introductie de techniek verder verbeterd moet worden en uitgezocht moet worden in welke omstandigheden de luisteraar het meeste voordeel heeft van het systeem.

Bron: VU medisch centrum - DovenNieuws.eu