Image Spreken Met Ondersteuning van Gebaren -SMOG is een communicatiewijze die gebruikt wordt bij mensen die beperkingen ondervinden in het zich uiten door middel van spraakDoor spreken te combineren met een beperkt aantal gestandaardiseerde gebaren kunnen deze mensen hun wensen, behoeften en noden duidelijker kenbaar maken en zo een beter contact met hun omgeving realiseren. Taal en communicatie, en uiteindelijk dus het sociale leven, worden op die wijze een stuk toegankelijker gemaakt. Dit handboek legt uit hoe SMOG werd ontwikkeld, waarom het

werkt en hoe het in individuele en groepsbegeleiding kan worden ingepast. SMOG wordt daarbij in het bredere kader van 'Ondersteunende communicatie' geplaatst.

About the contents:
Gebaren binnen ondersteunende communicatie -Achtergronden van gebarengebruik voor bijzondere groepen Componenten van SMOG -Verklaringsmodellen -SMOG bij bijzondere doelgroepen -Selectie en assessment -Creëren van een communicatieve omgeving -Gebruik van SMOG in de communicatie -Begeleiding van effecten Combinatie van SMOG met andere ondersteunende symbolen -SMOG in groepsactiviteiten -SMOG-handelingsplan.

About the author(s):
Filip LONCKE, orthopedagoog-neurolinguïst, is directeur van het Sint-Gregoriusinstituut in Gentbrugge. Martine NUS is logopedist en tolk voor doven, Louis SMET is eredirecteur van een school voor buitengewoon onderwijs en tolk voor doven.

Bron: Maklu.be