Image Het stellen van parlementaire vragen kan lonend zijn. Op een nieuwe vraag van gemeenschapssenator Helga Stevens (N-VA) over de vooruitgang inzake het installeren van een sms-alarmsysteem voor doven en slechthorenden in geval van een ramp, antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Dewael dat dit systeem tijdens het eerste trimester van 2009 operationeel zal zijn. Op donderdag 2 april 2009 zal een uitgebreide test van de apparatuur georganiseerd worden. Momenteel is het nieuwe sms-alarmeringssysteem nog maar

alleen geïnstalleerd bij de Algemene directie van de Civiele veiligheid in Brussel en bij de Operationele eenheid van de Civiele bescherming in Liedekerke. De minister belooft echter dat tegen eind 2010 alle commandocentrales met dit systeem uitgerust zullen zijn. Per minuut zullen honderden alarm-smsen kunnen verstuurd worden.

Tot nu toe waren doven en slechthorenden wanneer er via de elektronische sirenes van de commandocentrales alarm gegeven werd, afhankelijk van derden om hen hierop attent te maken. Indien er geen oplettende of zorgzame derde persoon aanwezig was, bleef een dove of slechthorende persoon in het ongewisse over de acute rampsituatie met alle mogelijk dramatische gevolgen van dien. Via de nieuwe apparatuur zullen ook doven en slechthorenden rechtstreeks op de hoogte gebracht worden van een eventuele ramp.

Met het oog op de samenstelling van een databank van oproepnummers van doven en slechthorenden zal de minister begin januari 2009 aan de belangenverenigingen van de doelgroep vragen om te participeren in de inzameling van de gsm-nummers. Daarnaast zal er een persconferentie georganiseerd worden, komt er een mededeling via de geschreven en gesproken pers, en zal de nodige informatie verstrekt worden aan de provinciale en lokale besturen.

Helga Stevens is verheugd over de grote vooruitgang in dit dossier sinds haar vorige vraag hierover (februari 2008) en wenst de minister hiermee te feliciteren. Zij rekent erop dat alles volgens de voorgestelde planning en timing verloopt en blijft de uitvoering van de aangekondigde stappen uiteraard opvolgen.

Auteur:
Helga Stevens
Vlaams parlementslid & gemeenschapssenator N-VA

Bron: DovenNieuws.eu