Image En nu we toch over zegeningen bezig zijn: heb je er eigenlijk al eens bij stilgestaan dat het feit dat de jeugd (en ook volwassenen) massaal sms'jes verstuurt, de kloof met doven overbrugt? WIj vonden hierover een prachtig artikel bij JK On The Run, waarin de auteur vertelt hoe een van de vriendjes van zijn kinderen dove ouders heeft, maar dankzij de gsm en sms boodschappen perfect in staat is om met zijn ouders te communiceren. De gsm wordt zelfs in het huis gebruikt, naast gebarentaal. Waarbij de auteur de bemerking maakt dat ook bij hem thuis zijn echtgenote ook sms'jes stuurt naar de kinderen die boven in hun kamer zitten, in plaats van dat zij moet brullen dat zij naar beneden moeten komen.
Voor doven is de sms de ideale manier om vanop afstand contact op te nemen met vrienden en familieleden. En omdat deze familieleden beseffen dat deze sms voor doven eigenlijk de telefoon vervangt, en dus een "instant" boodschap is, zullen zij er dan ook onmiddellijk op reageren en een conversatie voeren per sms.
Eerlijk gezegd hadden wij hier ook nog niet bij stilgestaan. Dit bericht had ons echter zo getroffen dat wij vonden dat wij U er toch ook even op moesten wijzen.
 
Bron: Netties.be - DovenTV