Image Tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten heeft de SP Zuid-Holland aangedrongen op de modernisering van de rampenfunctie van regionale omroepen. Volgens de SP is het achterhaald dat alleen de radio de functie heeft van rampenzender. "Televisie en internet zijn steeds belangrijker geworden," aldus Eva de Bakker, statenlid voor de SP. "In een tijd waarin media veranderen, moet een 
functie van rampenzender met zijn tijd meegaan. Het wordt daarom tijd dat formeel vast wordt gelegd dat de rampenfunctie niet alleen via de radio moet." De verantwoordelijk gedeputeerde, Van Engelshoven-Huls zei zich in te willen spannen en gaat erover met het Rijk in gesprek. 
printervriendelijkiemand een e-mailtje sturen
Volgens de Mediawet hebben provincies een wettelijke taak bij regionale omroepen. Ook zegt de Mediawet dat 95% van alle nieuwsuitzendingen ondertiteld moet zijn voor doven en slechthorenden, maar dat wordt voor regionale omroepen niet gehaald. De Bakker (SP) heeft erop aangedrongen dat de provincie ervoor zorgt dat er meer (nieuws)uitzendingen ondertiteld worden. “Op dit moment kon de verantwoordelijk gedeputeerde, Van Engelshoven-Huls, niet duidelijk maken of de regel, dat 95% van de nieuwsuitzendingen ondertiteld dient te zijn, ook geldt voor regionale omroepen,” zegt De Bakker. De gedeputeerde zal ook dit punt bespreken met de landelijke overheid.

Voor de SP is de bereikbaarheid van de regionale omroepen belangrijk, niet in de laatste plaats vanwege de rampenfunctie. Door aanbieders van digitale televisie worden de regionale omroepen op hoge zenders gezet, bijvoorbeeld op net 710. Daarnaast zijn er satellietsystemen die men eerst aan moet passen, voordat de kijker de regionale omroep kan ontvangen. De Bakker: “Dit zijn voorbeelden die het de regionale omroep bemoeilijken om veel mensen te bereiken, maar als er een ramp is in de regio, is het de verantwoordelijkheid van de provincie en de omroepen om te zorgen dat inwoners zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Dat moet dus niet alleen via de radio, maar ook via tv met ondertiteling en internet. De omroepen zijn hier al op ingespeeld en is het aan het Rijk om dit formeel vast te leggen in de Mediawet.”

Bron:SP Rotterdam en DovenNieuws.eu