Image Uit het antwoord van staatssecretaris voor Personen met een Handicap Fernandez op een schriftelijke vraag van Gemeenschapssenator Helga Stevens (N-VA) blijkt dat zij en haar diensten – de federale Directie-Generaal voor Personen met een Handicap – niet beschikken over cijfermateriaal dat in kaart brengt hoeveel mensen welk type handicap hebben. Helga Stevens stelt verontwaardigd vast dat de staatssecretaris, en haar voorgangers die verantwoordelijk waren voor het federale beleid inzake personen met een handicap, dit soort

basisgegevens tot nog toe overbodig achtten bij het uittekenen van hun beleid. Jarenlang al bestuurt de federale regering "blind en doof" op dit punt.

De aanleiding voor de vraag van senator Stevens was dat zij de voorbije tijd regelmatig verhalen vernam van mensen met een auditieve en visuele handicap over het feit dat ze bij wijze van spreken om de haverklap werden opgeroepen voor een herziening van hun toestand, wat dan vaak leidde tot een verlaging van hun invaliditeitsgraad. Een verdoken besparingsoperatie leek aan de gang te zijn. In die context vroeg senator Stevens mevrouw Fernandez hoeveel personen met een auditieve, respectievelijk visuele handicap de voorbije jaren werden opgeroepen voor een ambtshalve herziening van hun toestand, in hoeveel van deze gevallen de invaliditeitsgraad werd verlaagd, en hoe de administratie dit motiveerde.

Dat de staatssecretaris – bij gebrek aan specifieke gegevens over personen met een auditieve of visuele handicap – zich niet de moeite getroost heeft om ter compensatie de globale gegevens te bezorgen over alle personen met een handicap, kan er op wijzen dat zij vreest dat deze gegevens effectief een heimelijke besparing aan het licht zullen brengen. Senator Stevens zal hoe dan ook de nodige, gerichte vragen indienen.

Positief is wel dat mevrouw Fernandez naar aanleiding van senator Stevens" vraag toezegt dat in de toekomst de nodige analysemiddelen zullen worden aangemaakt. Ze erkent de noodzaak om een betere kennis te hebben van de soorten handicap bij de mensen die recht hebben op een tegemoetkoming. Senator Stevens hoopt dat de staatssecretaris woord houdt en zal van haar kant niet nalaten om binnen enkele maanden naar de vorderingen in het aanmaken van de beloofde analysemiddelen te vragen.

Auteur:
Helga Stevens

Bron: DovenNieuws.eu