Image De NOS heeft besloten om per 1 maart te stoppen met de publicatie van berichten van de NVVS op deze teletekstpagina. De aanleiding hiervoor is het toegenomen informatie-aanbod tegenover de beperkte capaciteit van teletekst en de opkomst van alternatieve informatiebronnen. Vanwege enerzijds het sterk toegenomen aanbod van informatie tegenover de beperkte televisiecapaciteit van NOS-Teletekst en anderzijds de opkomst van adequate alternatieve vormen van informatievoorziening met name via internet heeft de NOS besloten per 1 maart 2009 te stoppen met het publiceren van de door de NVVS aangeleverde berichten voor teletekstpagina 439. Ook voor de FOSS en de Stichting Plotsdoven leverde de NVVS berichten aan.

De NOS kiest ervoor om NOS-Teletekst zoveel mogelijk te reserveren voor nieuws met een hoge dynamiek en omloopsnelheid. Deze reorganisatie is voor de NVVS, Stichting Plotsdoven, FOSS (en ook Dovenschap die berichten publiceerde via pagina 438) een gevoelig verlies. Voor de achterban is Teletekst een ‘ingeburgerd’ informatiekanaal, waar men actuele informatie voor slechthorenden kon vinden zowel via televisie als via internet. Zeker voor mensen met alleen televisie betekent het een verlies.

Mede namens de NVVS en Dovenschap heeft de Werkgroep SeniOoren van de ANBO bij de NOS geprotesteerd tegen het besluit. De zelfstandigheid van deze groep mensen, vaak ouderen, wordt sterk belemmerd door gebrek aan informatie en gebrek aan dienstverlening die is afgestemd op deze doelgroep. Noodzakelijke informatie en hulp bereikt deze auditief beperkte ouderen onvoldoende of zelfs helemaal niet. Daardoor raken veel ouderen in een geïsoleerde positie en doen onvoldoende of niet mee in de samenleving.

Bron: NVVS/FOSS