Image TIELRODE - Huize Vincent in de Antwerpse Steenweg in Tielrode is begonnen met de bouw van een nieuw woon- en zorgcentrum, waarin ook plaats is voor dertig dove senioren. Het gaat om een uniek project in ons land. Huize Vincent ontstond eind jaren negentig uit de fusie van het rusthuis van Tielrode (dertig kamers) in de Antwerpse Steenweg

en De Stille Droom (twaalf) in de Temsese Akkerstraat. Omdat de overheid alleen nieuwbouwprojecten van rusthuizen met veertig bedden wilde subsidiëren, waren beide instellingen voor hun voortbestaan op elkaar aangewezen.Samen overschreden ze wel de drempel van veertig kamers.

Van toen af werd de bouw van een nieuw woon- en zorgcentrum in de Antwerpse Steenweg voorbereid. Na negen jaar -er is een ellenlange wachtlijst voor subsidies van de overheid- is eindelijk de symbolische eerste steen gelegd.

In de eerste fase worden zestig woongelegenheden en drie plaatsen voor kortverblijf gerealiseerd. 'Voor de dertig dove bewoners voorzien we in aangepaste technologische communicatietoepassingen', belooft directeur Leo Vingerhoeds.

In de tweede fase zullen op de plaats van het huidige rusthuis nog 33rusthuiswoongelegenheden, serviceflats en een polyvalente zaal worden gebouwd.

Dat er in Huize Vincent plaats zal zijn voor dertig dove senioren, is uniek in België. 'De twaalf bewoners van het rusthuis voor doven, Stille Droom, maken sinds 1999 als afzonderlijke leefgroep deel uit van het rusthuis van Tielrode', vertelt Vingerhoeds.

Dat vergt een bijzondere aanpak. 'Een gedeelte van het personeel moest gebarentaal aanleren. Ook infrastructureel kwamen er aanpassingen: in plaats van een bel gaat de lamp flikkeren als er iemand aanklopt, en in de gangen zijn spiegels aangebracht, zodat de gehoorgestoorden weten dat er iemand achter hen aankomt.'

Bron: Het Nieuwsblad.be