Image Het is belangrijk dat doven een goede tolk hebben als ze in kontakt komen met politie of justitie. Een tolk die kennis heeft van alle moeilijke begrippen in de rechtbank en bij een verhoor en ook de gebaren daarvoor kent. Dat is nu mogelijk! Er zijn tolken Gebarentaal die een specialistische opleiding hebben gevolgd om hier te kunnen tolken. SIGV (Stichting Instituut van 

Gerechtstolken en -vertalers) is in oktober 2008 een opleiding gestart ‘Gerechtstolken in strafzaken NGT’. De eerste tolken die afstuderen aan deze opleiding krijgen vrijdag 19 juni 2009 hun diploma. Tolken Gebarentaal hebben natuurlijk een opleiding gevolgd tot tolk bij de Hogeschool Utrecht, maar kunnen zich nu bij de SIGV ook specialiseren binnen justitie. Dit is een unicum en goede aanvulling op hun kennis.

 

Theorie strafrecht en praktijkexamen NED-NGT en NGT-NED

Tolken Gebarentaal kunnen bij de SIGV een taalspecifieke opleiding volgen. Dit houdt in dat tolken worden getoetst op hun theoretische kennis van Nederlands strafrecht en rechtsterminologie. Ook moeten de tolken een praktijkexamen doen in een nagespeelde rechtbankzitting, waarin ze getoetst worden op hun vertalingen van Nederlands naar Nederlandse Gebarentaal en v.v.

Dovenschap  juicht deze ontwikkeling erg toe en wil graag dat alle tolken die in justitie werken een specialisatie volgen. Tolken Gebarentaal met een HU diploma mogen nu allemaal tolken in justitie. Ze moeten zich hiervoor alleen inschrijven in het nieuwe register in justitie, RBTV (register beëdigde tolken en vertalers). Dovenschap wil graag dat voor tolken Gebarentaal de SIGV specialisatie, een vereiste wordt voor dit register.

 

Samenwerking met het Nederlands Gebarencentrum

Martie Emmerzaal en Suzanne Heuft van Tolkinsigne, hebben de taalspecifieke module Gerechtstolken NGT bij de SIGV ontwikkeld. Zij zijn beiden tolk NGT en sinds enkele jaren docent Tolktechnieken bij de SIGV. Er is  samengewerkt met het Nederlands Gebarencentrum om 1300 juridische begrippen te inventariseren, te vertalen en vast te leggen. Sarah Muller, van het NGC, geeft de Gebarentaal lexiconlessen.

 

Gebarentaal nu gelijk aan andere talen

SIGV biedt de taalspecifieke opleiding tot gerechtstolk in strafzaken nu in 18 verschillende talen aan. Naast Frans, Engels, Arabisch, Russisch, Chinees, etc. kan dus nu ook voor tolken in Nederlandse Gebarentaal een opleiding bij de SIGV worden gevolgd. Hiermee wordt ook de Gebarentaal als echte taal gezien en gelijkgesteld aan andere vreemde talen.

 

Welke tolken zijn gespecialiseerd in justitie

Als u wilt weten welke tolk Gebarentaal u het beste kunt meenemen naar een verhoor, aangifte of rechtbank, dan kunt u kijken op het register van tolken Gebarentaal, www.stichtingrtg.nl, en kiest u bij het kopje specialisatie JUSTITIE.   Of kijk op www.sigv.nl, kies kopje register, gerechtstolken, Nederlandse Gebarentaal.

 

Bron: SIGV