Image Bill Kastner. Misschien zegt de naam u niets, maar je kent wel zijn werk. Hij is de man die het materiaal ontwierp om teletekst op tv mogelijk te maken. Bill behaalde zijn masters diploma als elektriciteitsingenieur en werkte dan voor Texas Instruments. Daar ontwierp hij de originele teletekstdecoder. Hij deed alles alleen behalve de

interface voor het tv-toestel. Zijn collega Joe Lynn deed dat. Het was in het midden van de jaren ’70 en de openbare omroep vroeg aan de firma Texas Instruments om een toestel te bedenken dat toeliet aan de dove kijkers om te lezen wat er op tv gezegd werd. In juli 1993 werd door de overheid in de VS beslist dat alle tv’s van 13 inch of groter, verplicht met teletekst moesten uitgerust zijn.

http://deafnewstoday.blogspot.com/

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven