Image Er bestaat een rapport van 366 pagina’s over de wereldwijde markt van Audiologische toestellen. Met andere woorden, hoeveel geld er wel te verdienen valt door het verkopen van CI’n en hoorapparaten om ons normaal te maken. Sorry, maar ik vind het een kans om te investeren en wat geld te verdienen. Het rapport analyseert de wereldmarkt voor Audiologische toestellen in de miljoenen dollars. De hoofdsegmenten zijn de hoorapparaten, testapparatuur en

cochleaire implantaten. Het rapport verdeelt de wereldmarkt in de VS, Canada, Japan, Europa, Azië, Latijns Amerika en de rest van de wereld. Voor elke regio wordt een jaarlijkse prognose van omzet gemaakt voor de periode van 2000 tot 2015. Het rapport geeft de profielen van 116 maatschappijen van over de hele wereld. Het gaat over globale strategieën en mogelijke trends, potentiële aanboorbare markten voor de verkoop van cochleaire implantaten en over de handvol spelers dat de markt domineert en over hun lange termijnprojecties voor de verkoop van CI’s per geografische streek. En zo gaat het maar verder. Het gaat over de zucht om geld te verdienen: hoe moet de dove medemens zijn, welke zijn de communicatieprocessen, welke soort mensen vindt de maatschappij aanvaardbaar of niet. Sommige doven willen me nu al een klap geven, ten slotte zijn we allemaal vrije mensen en niemand is verplicht om iets te doen. Het komt er op neer dat gezond verstand ons dicteert mee te gaan in de multimiljoenen investeringsprojecten en dat gaat samen met een agressieve marktstrategie. Er is wel een verschil tussen het aan de man brengen van een reep chocolade en technologie die de mogelijkheid heeft een groep mensen te verdrukken en de grenzen te verleggen van wie ze zijn. Hebt u interesse voor het rapport? Natuurlijk. Je kunt het kopen voor de prinselijke som van 3.560 euro. Ik denk niet dat doven een gratis rapport zullen krijgen om dan de strategie van de bedrijven voor de komende 6 jaar op hun blog te publiceren. Besluit: er bestaat een wereld die doven ziet als handelswaar om geld te verdienen. Een wereld van investeerders die nog nooit een dove heeft ontmoet, en er zeker niet mee kan communiceren. Hun referentiekader zijn de aandeelhouders en wanneer ze genoeg zullen verdiend hebben om met pensioen te gaan. Wij cynisch? Nooit.

http://www.grumpyoldeafies.com/2009/03/report_on_world_audiolgocial_d.html

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven