Image Workshop over dilemma’s van tolken Nederlandse GebarentaalVIA, het landelijk centrum voor GGZ en Gehoorstoornissen en bDDS (maatschappelijke dienstverlening doven en slechthorenden) hebben een tweedaagse training gehouden voor medische professionals in de GGZ en tolken NGT. De workshop werd gehouden door Robert Pollard en Robyn Dean. Pollard is psycholoog en directeur van het Deaf Wellnescentre in Rochester (NY). Het instituut is vermaard om het onderzoek, het onderwijs en de klinische zorg die het biedt. Robyn Dean is tolk American Sign Language, gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg. Samen zetten Pollard en Dean op boeiende wijze

uiteen hoe voortdurend misverstanden ontstaan in de communicatie en samenwerking tussen horende en mensen met een gehoorbeperking. Tolken Gebarentaal zijn in hun opleiding getraind om zich in hun werk neutraal op te stellen. Ze zijn er voor opgeleid om communicatie tussen doven en horenden zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de geestelijke gezondheidszorg is deze opstelling niet effectief. ‘De communicatie in deze sector is zeer specifiek. Een patiënt kan verward zijn door een psychische ziekte. De tolk moet daar iets van weten om de signalen goed te kunnen oppikken en doorgeven’, stelt Pollard. De tolk Gebarentaal is een vitale schakel in het behandelteam. Pollard pleit daarom voor meer overleg en samenwerking tussen tolken en medische professionals. Professionals moeten de tolk beter informeren over de (dove) cliënt en de behandeling. Anderzijds moeten doventolken de medische professionals meer inzicht geven in de beslissingen die zij nemen tijdens het vertalen, en hun waarnemingen tijdens het gesprek.
Aan de training namen 72 tolken, artsen, psychologen, psychiaters en therapeuten deel. VIA en bDDS willen in de toekomst meer trainingen gaan opzetten om de deskundigheid onder doventolken en hulpverleners te verbeteren.

Bron: DovenTV