Image In 2008 bestaat Viataal 180 jaar. In 1828 begon de priester Martinus van Beek met het geven van onderwijs aan vier dove kinderen uit Gemert. Dat was het begin van wat uit zou groeien tot het huidige Viataal. Viataal heeft zich ontwikkeld tot een brede organisatie voor beter horen, zien en communiceren. Ze biedt nu diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met spraak/taalmoeilijkheden, mensen die slechthorend of doof zijn, of doofblind, eventueel met autisme of een verstandelijke beperking.

In 2003 is het huidige Viataal ontstaan uit het Instituut voor Doven en de Mgr. Terwindtstichting. De organisatie met de naam Viataal bestaat in 2008 dus vijf jaar.

Jubileumjaar
180 jaar zorg en onderwijs voor beter horen, zien en communiceren, en vijf jaar onder de naam Viataal. Dat is de reden om 2008 uit te roepen tot jubileumjaar voor Viataal. Kern van het jubileumjaar is dat Viataal aan iedereen laat zien wat 180 jaar expertise in horen, zien en communiceren inhoudt. Daarnaast is er ruimte voor feestelijkheden.

Activiteiten
Er komen door het jaar heen vijf symposia over autisme, doofblindheid, doofheid, spraak/taalmoeilijkheden en auditief/communicatief meervoudige beperkingen. Op 15 maart is een open dag, en er wordt een tentoonstelling samengesteld. Uiteraard worden de klanten van Viataal niet vergeten; in het najaar van 2008 gaan 40 van hen op eigen kosten op reis naar Lourdes, begeleid door vrijwilligers, georganiseerd door Viataal. Ook gedurende het jaar zullen zij kunnen meefeesten met activiteiten die mede zijn georganiseerd door de wensstichting Shamajo, cliëntenraad, familievereniging en ouderleden van de medezeggenschap. Uiteraard is er ook ruimte voor feestelijkheden voor medewerkers, voor gepensioneerden en voor omwonenden met een buurtontbijt.

Enkele jaren geleden is voor het 175-jarig bestaan van Viataal een gedenkboek uitgebracht. Dit gedenkboek is wederom verkrijgbaar.

Bron: doof.nl