Image Gent - Op voorstel van gemeenteraadslid Helga Stevens (N-VA) zal de centrale wachtdienst voor huisartsen en apothekers binnenkort ook bereikbaar zijn voor dove en slechthorende inwoners en voor mensen met een spraakstoornis. Op haar vraag werd in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent en de Huisartsenvereniging Gent immers opgenomen dat de wachtdienst vanaf 1 juli 2010 bereikbaar moet zijn via fax en sms.

"De centrale wachtdienst is een belangrijke dienstverlening voor de burger, die in nood niet meer hoeft te zoeken welke huisarts of apotheker er beschikbaar is. Tot nog toe konden echter niet alle burgers van die dienstverlening gebruik maken omdat deze enkel en alleen telefonisch bereikbaar was. Geen voorbeeld van integrale toegankelijkheid", vindt raadslid Stevens. Ze is dan ook tevreden dat het stadsbestuur bereid was om haar idee te steunen.
Naast het installeren van een sms- en fax-nummer, twee eenvoudige ingrepen die geen zware investering vergen, zal de Gentse huisartsenvereniging ook nagaan of de wachtdienst in de toekomst bijkomend bereikbaar kan gemaakt worden via internetteksttelefonie. Deze technologie heeft ten opzichte van faxen en sms'en als grote voordeel dat directe, real-time communicatie mogelijk is. Ook hier blijft de investering beperkt: de enige vereisten zijn een computer of een al dan niet mobiele teksttelefoon, en een softwarepakket. In Nederland is deze technologie al operationeel, in Vlaanderen starten eerstdaags een aantal proefprojecten.


Bron: De Streekkrant.be

Bron:   Vertaald nieuws voor Doven