Image Deze week is het wetsvoorstel voor de Wajong bekend geworden. Voor werkende Wajongers wordt het moeilijk om het wettelijk minimumloon te verdienen. De CG-Raad vindt dat Wajongers zo tot tweederangs werknemers worden gedegradeerd. De CG-Raad heeft er vaak op gehamerd dat werk voor Wajongers lonend moet zijn. Het wetsvoorstel schiet wat dat betreft tekort. Nieuwe Wajongers onder de 27 jaar zullen vaak minder dan het minimumloon verdienen als ze 'naar vermogen' werken. Pas als ze meer dan 70% van het minimumloon verdienen krijgen ze hun loon aangevuld tot het minimumloon. Een ander minpunt van het wetsvoorstel is dat Wajongers geen pensioen opbouwen.

Eerdere uitlatingen CDA en PvdA
De CG-Raad hoopt dat de regeringspartijen bovenstaande onderdelen van het wetsvoorstel zullen bijstellen. Die zijn namelijk in strijd met eerdere uitlatingen van de coalitiepartners. Zo is onlangs op het CDA-partijcongres nog een resolutie aangenomen, die stelt dat jonggehandicapten een aanvullend pensioen moeten kunnen opbouwen indien zij naar vermogen werken.
Werkaanbod
In het wetsvoorstel staat verder dat nieuwe Wajongers van het UWV een passend werkaanbod krijgen. De CG-Raad is blij met deze extra inspanning om Wajongers aan werk te helpen. Wel vraagt de CG-Raad zich af waar al dat extra werk vandaan moet komen. Er worden geen wettelijke maatregelen getroffen om werkgevers tot extra inspanningen aan te zetten. En ook de overheid als werkgever laat verstek gaan.
Uitgebreide reactie
De CG-Raad komt binnenkort met een uitgebreide reactie op het wetsvoorstel.
Klik hier voor de tekst van het wetsvoorstel, de toelichting op het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State

Bron: CG-Raad - DovenTV