Image Tijdens de op zaterdag 1 november jl. in Bunnik gehouden Algemene Ledenvergadering (ALV) is het bestuur van Dovenschap gewijzigd. We hebben afscheid genomen van Benny Elferink als voorzitter (sinds 2001) en van Stefan Russel als bestuurslid (sinds 2004) . Op voordracht van het bestuur is Alice van der Garde met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Daarnaast zijn Gera Vonk- Huisjes en Marten Koning als bestuursleden toegetreden. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit: 
voorzitter : Alice van der Garde
secretaris / penningmeester: Jan Bloemkolk
bestuursleden: Marten Koning
                         Ibrahim Koysuren
                         Gera Vonk - Huisjes

 

Naar aanleiding van het recent verschenen rapport “Doven bekennen kleur” van Yolan Koster (adviesbureau Quintis) vinden wij het moment gekomen om de organisatievorm te wijzigen.

Voorheen had elk bestuurslid één of meerdere portefeuilles. Door de zwaarte van de portefeuilles en de uitvoering daarvan is dit niet meer van deze tijd.

Het landelijk bureau in Houten krijgt de taak om alle uitvoerende werk te doen, door medewerkers en vrijwilligers.

De bestuursleden zullen zich intensief richten op de achterban. Wat de achterban wil, wordt meegenomen naar het bestuur. Vandaaruit wordt er beleid bedacht en in plannen gegoten.

Vanaf nu is het een overgangsjaar, waarbij de organisatie gewijzigd wordt.

Benny Elferink heeft in de afgelopen jaren veel kennis en een heel netwerk opgebouwd. Om dit te behouden heeft het bestuur besloten om hem,met dank voor de medewerking van het Nederlands Gebarencentrum, voorlopig tot het einde van dit jaar te benoemen tot interim directeur.

 


* Bekijk ook het interview met Benny Elferink onder AnnieS TV!

 

 Bron: AnnieS