Image Elf jaar en twee maanden beschrijft verschillende onderwerpen en het leven op het Instituut voor Doven te St. Michielsgestel in Noord-Brabant. Het is gericht op de "jongensafdeling" van het instituut waar Wim Heerschop samen met de jongens en de broeders verbleef. Het verhaalt over het streng katholieke regiem en het opgesloten zijn. Daarnaast wordt het onderwijs en de orale methode van opvoeden toegelicht waarbij het ten strengste verboden was om de gebarentaal, de taal van de

doven, te gebruiken.

___________________________________________________________

titel : Elf jaar en twee maanden
auteur : Wim Heerschop
aantal pagina's : 120
geïllustreerd : nee
uitvoering/formaat : paperback 12,5 x 20 cm
ISBN : 978-90-8834-666-8
verschijningsdatum : 16 januari 2009

vaste prijs : € 14,95

Bestel

_________________________________________________________

Een stukje uit het boek:

Gebarentaal is een taal die heel begrijpelijk overkomt bij de doven. Het is eigenlijk de taal van de doven. Doven kunnen immers niet horen en als horenden alléén spreken met de stem, schept dat altijd problemen en misverstanden. Bij een gesprek moet een dove naar de mond kijken om de woorden/zinnen af te lezen: liplezen. Dat is erg vermoeiend en men moet niet vergeten dat verschillende woorden hetzelfde mondbeeld hebben. 'Goed' en 'hoed' hebben hetzelfde mondbeeld. Eigenlijk is de gebarentaal, die doven al eeuwenlang gebruiken, een taal die overal ter wereld wordt gebruikt. Ieder mens zal die taal in het dagelijkse leven dikwijls tegenkomen. Bovendien gebruiken de horenden die taal in feite ook, maar hebben ze daar meestal geen erg in. Gebaren maken doet eigenlijk iedereen. Hetzij bewust, hetzij onbewust. Gebaren maken geeft een verhelderend beeld van wat er gezegd wordt. Het verduidelijkt gesprekken die soms moeizaam verlopen.
Denk eens aan vakantiegangers die naar vreemde landen gaan, waar ze de betreffende landstaal niet kennen, laat staan spreken. Het gevolg is dat er problemen ontstaan, omdat de inwoners van dat land en de vakantieganger niet begrijpen van wat er gezegd wordt. De gebarentaal is dan een uitkomst.
Gebarentaal is een gewone communicatietaal voor iedereen. Het is een van de belangrijkste pijlers van de dovengemeenschap.

Bron: DovenNieuws.eu