Image Maryse Routhiau, vakbondsafgevaardigde. De instelling Larnay Sagesse in Biard (Frankrijk) heeft 180 werknemers. Zes zijn doof. Na de laatste jaarlijkse medische controle heeft de arbeidsgeneesheer hen ‘tijdelijk’ verboden om in het kader van hun arbeidsactiviteiten nog voertuigen te besturen. Ze hebben wel alle zes degelijk het vereiste rijbewijs en rijden al vele jaren, sommigen al 26 jaar. Maryse Routhiau, syndicale afgevaardigde legt uit:” Het onderhoud met de arbeidsgeneesheer verliep gedurende

anderhalf uur, in aanwezigheid van een tolk; maar het gesprek tussen werknemer en arts verliep uitsluitend met geschreven berichten. Bijgevolg zijn alle betrokken werknemers verplicht een audiogram te laten nemen deze week. De uiteindelijke beslissing kan volgende week vallen. Momenteel zijn de dove werknemers tijdelijk tewerkgesteld in een andere afdeling.” De dove werknemers worden volledig gesteund door al hun collega’s. Gérard Béraud, departementale medewerker van de Vereniging tegen discriminatie heeft een dossier geopend.

Bron: http://www.lanouvellerepublique.fr/ en http://www.sourds.net/2009/01/23/larnay-sagesse-six-salaries-sourds-interdits-de-conduite/#more-15899

Bron:  Vertaald nieuws voor Doven