Image Hans Anders en Van Boxtel hebben een kort geding verloren dat zij aanspanden tegen zorgverzekeraar De Friesland. Deze zorgverzekeraar had geweigerd een contact met hen af te sluiten omdat Hans Anders en Van Boxtel geen StAr-keurmerk hebben. De voorzieningenrechter heeft op 22 april 2009 uitspraak gedaan in een kort geding dat Hans Anders en Van Boxtel Hoorwinkels tegen De Friesland Zorgverzekeraar hadden aangespannen.

Volgens Hans Anders en van Boxtel Hoorwinkels handelt De Friesland onrechtmatig jegens hen door in 2009 geen contract met hen te willen sluiten ter zake van de levering van gehoorhulpmiddelen. De Friesland weigert dit contract met hen te sluiten, omdat zij in haar inkoopbeleid heeft bepaald dat leveranciers van gehoorhulpmiddelen, om in aanmerking te komen voor een contract met De Friesland Zorgverzekeraar per 1 januari 2009, dienen te beschikken over een certificaat van de Stichting Audicienregister (StAr). Hans Anders en Van Boxtel beschikken niet over zo'n certificaat. Volgens Hans Anders en Van Boxtel Hoorwinkels is dit een onredelijke eis die niet strookt met de eisen die in de door De Friesland Zorgverzekeraar gehanteerde polisvoorwaarden aan zorgaanbieders worden gesteld.

De voorzieningenrechter achtte het handelen van de Friesland Zorgverzekeraar echter niet onrechtmatig en heeft de vorderingen afgewezen.

Als gevolg van de weigering van De Friesland Zorgverzekeraar om een contract met Hans Anders en Van Boxtel Hoorwinkels te sluiten krijgen haar verzekerden, wanneer zij bij Hans Anders of Van Boxtel Hoorwinkels gehoortoestellen of aanverwante producten kopen, zo' n 20% minder vergoed dan wanneer zij deze producten zouden kopen bij zorgaanbieders die wel een contract met De Friesland Zorgverzekeraar hebben. Ook dienen verzekerden vooraf toestemming te vragen aan De Friesland Zorgverzekeraar om bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders als Hans Anders en Van Boxtel Hoorwinkels gehoorhulpmiddelen te kopen om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten.

De NVVS is tevreden over de uitkomst van het kort geding. StAr biedt op dit moment aan slechthorenden de enige kwaliteitsgarantie voor hoortoestelaanpassing. Het is terecht dat zorgverzekeraars letten op kwaliteit bij het aangaan van contracten, vindt de NVVS, die onlangs een brief stuurde aan alle zorgverzekeraars met die boodschap.

Bron: NVVS

 

 

 

===========================================================================================

28 april 2009

Friesland Zorgverzekeraar weigert hoortoestellen

Rechtbank Leeuwarden - De voorzieningenrechter heeft op 22 april 2009 uitspraak gedaan in een kort geding dat Hans Anders en Van Boxtel Hoorwinkels tegen De Friesland Zorgverzekeraar hadden aangespannen. Volgens Hans Anders en van Boxtel Hoorwinkels handelt De Friesland onrechtmatig jegens hen door in 2009 geen contract met hen te willen sluiten ter zake van de levering van gehoorhulpmiddelen. De Friesland weigert dit contract met hen te sluiten, omdat zij in haar inkoopbeleid heeft bepaald dat leveranciers van gehoorhulpmiddelen, om in aanmerking te komen voor een contract met De Friesland Zorgverzekeraar per 1 januari 2009, dienen te beschikken over een certificaat van de Stichting Audicienregister (StAr).

Hans Anders en Van Boxtel beschikken niet over zo`n certificaat. Volgens Hans Anders en Van Boxtel Hoorwinkels is dit een onredelijke eis die niet strookt met de eisen die in de door De Friesland Zorgverzekeraar gehanteerde polisvoorwaarden aan zorgaanbieders worden gesteld.

De voorzieningenrechter achtte het handelen van de Friesland Zorgverzekeraar echter niet onrechtmatig en heeft de vorderingen afgewezen.

Als gevolg van de weigering van De Friesland Zorgverzekeraar om een contract met Hans Anders en Van Boxtel Hoorwinkels te sluiten krijgen haar verzekerden, wanneer zij bij Hans Anders of Van Boxtel Hoorwinkels gehoortoestellen of aanverwante producten kopen, zo` n 20% minder vergoed dan wanneer zij deze producten zouden kopen bij zorgaanbieders die wel een contract met De Friesland Zorgverzekeraar hebben.

Ook dienen verzekerden vooraf toestemming te vragen aan De Friesland Zorgverzekeraar om bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders als Hans Anders en Van Boxtel Hoorwinkels gehoorhulpmiddelen te kopen om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten.

Bron: Juridisch Dagblad